Bookmark and Share

వినియోగ ఖాతా సృష్టించడం, వెబ్‌ ​పత్రం, అక్షర పేటిక, ప్రదర్శిత నామము

 
ముందు పుట ... ౨ (2)
వినియోగ ఖాతాను సృష్టించడం  
 
బ్లాగర్‌ వినియోగ ఖాతా అంటే గూగుల్ ఖాతానే. మీకు గూగుల్ ఖాతా లేకున్నట్లయితే, బ్లాగర్‌ మూల పుటలో క్రింది భాగాన వున్న Create your blog now లంకె (link) మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా సృష్టించుకునే ప్రక్రియ మొదలు పెట్టవచ్చు.

ఈ ప్రక్రియలో గూగుల్ ఖాతా సృష్టించుకోవడానికి వుపయోగపడే వెబ్‌ పత్రం కలిగిన వెబ్‌ పుట (ఈ క్రింద చూపబడింది) ప్రదర్శించబడుతుంది.

ఇది మీరు గూగుల్ ఖాతా పొందడానికి సమర్పించవలసిన కనీస సమాచారము.

ఈ వెబ్ పుటలోని అన్ని క్షేత్రములు (Fields) తప్పనిసరిగా నింపవలసిన లక్షణము కలిగినవే. మీరు కనుక అన్ని క్షేత్రములను (Fields) నింపకుండా ఈ వెబ్ పుటను సర్వర్‌కు సమర్పించినట్లయితే, బ్లాగర్.కామ్ వెబ్ సైట్​లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్, ఆ పత్రానికి ఒక ధోష సందేశం జోడించి వెనక్కు పంపుతుంది .

పుట అంశాలు »  

నింపవలసిన క్షేత్రములకు వివరణ  
 

• ఈ-టపా చిరునామా/గుర్తింపు (E-mail Address/Id)

ఇది ప్రస్తుతము వినియోగములో వున్నమీ ఈ-టపా గుర్తింపు (e-mail ID). ఇది జీమెయిల్ గుర్తింపు అవ్వాలనేమీ లేదు. గూగుల్ ఖాతాలో మీ ఈ-టపా గుర్తింపే మీ వినియోగ నామము (user name) అవుతుంది. గూగుల్ ఖాతాలో మీ వినియోగ నామముగా వాడే ఈ ఈ-టపా గుర్తింపును మార్చడానికి వుండదు.

మీ వ్యక్తిగత సమాచారములో, వేరే ఈ-టపా చిరునామా పొందుపరచి లేకపోతే, బ్లాగర్ ప్రోగ్రామ్ మీతో సంపర్కించడానికి (communications), బయటివారికి చూపెట్టడానికి, ఈ ఈ-టపా గుర్తింపు/చిరునామానే వినియోగిస్తుంది. పొందుపరిస్తే దానినే వినియోగిస్తుంది.

• ప్రవేశ పదము (Password)

ప్రవేశ పదము బ్లాగర్.కామ్ వద్ద మీ ఖాతాకు అనుమతి లేని వారికి ప్రవేశం నిరోధించడానికి వుపయోగ పడుతుంది. ఒక వేళ ఎవరన్నా మీ వినియోగ నామము తెలుసుకున్నా, ఈ ప్రవేశ పదము తెలియనిదే మీ ఖాతాను వినియోగించలేరు.

గూగుల్ ఖాతాలో ప్రవేశ పదాన్ని (ఒక పదము మాత్రమే) అక్షరాలు, అంకెలు మరియు @, # వంటి కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నాలు వాడి నిర్మించుకోవచ్చు. ఈ పదము కనీసం 6 అక్షరాల/చిహ్నాల నిడివి కలిగి వుండాలి. ఇతరులు తేలికగా ఊహించలేనటువంటి ప్రవేశ పదమును ఎంచుకోండి. అక్షరాలు, అంకెలు, చిహ్నాలు కలగలిసేటట్లు మీ ప్రవేశ పదాన్ని నిర్మించుకోండి. అలా అని ఆ పదం మీకే గుర్తురానంతటి గందరగోళంగా సృష్టించుకోకండి. ఖచ్చితంగా అది మీరు గుర్తుంచుకోగలిగింది అయి వుండాలి.

ప్రవేశ పదం రెండుసార్లు ఎందుకు?

ప్రవేశ -పదము మీ ఖాతాకు తాళం చెవి లాంటిది. మీరు ప్రవేశ పదాన్ని నిర్దేశించిన గడులలో నింపేటప్పుడు, ఆ పదములోని అక్షరాలు కంప్యూటర్ తెర మీద వున్నవి వున్నట్లుగా ప్రదర్శించబడవు. వాటి స్తానంలో *, #, • లాంటి చిహ్నాలు ప్రదర్శించబడతాయి. మీరు ప్రవేశ పదాన్ని గడిలో నింపేటప్పుడు పక్కన ఎవరన్నా ఉంటే వారికి మీ ప్రవేశ పదం తెలియకుండా వుండటానికి ఈ ఏర్పాటు.

రెండుసార్లు ఎందుకు అనేది అర్ధం చేసుకోవడానికి, ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. మీరు "running1" అనే పదాన్ని ప్రవేశ పదంగా వాడదలుచుకున్నారు. కాని దానిని గడిలో నింపేటప్పుడు పొరపాటున "runiing1" అని నింపారు. అక్కడ మీకు కనపడేది "*********" కాబట్టి మీరు అనుకున్నది, అక్కడ నింపింది, ఒకటేనా కాదా అని నిర్దారించుకునే అవకాశం లేదు.

ఇటువంటి పరిస్దితులనుండి మిమ్ములను రక్షించడానికి, ప్రవేశ పదాన్ని సృష్ఠించుకునే సమయంలో, రెండవసారి ఇంకొక గడిలో కూడా నింపే అవసరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. రెండవసారి మీరు "running1" అని ముద్రించి (టైప్ చేసి) ఆ వెబ్‌ పత్రాన్ని సమర్పించినప్పుడు, రెండు గడులలో వున్న సమాచారం ఒకటే కాదు అనే కారణంగా సర్వర్ ఒక ధోష సందేశం జోడించి ఆ పత్రం కలిగిన పుటను త్రిప్పి పంపుతుంది.

మీకు రెండు సార్లు ఒకే తప్పు చేసేటంత నైపుణ్యత వుంటే తప్పితే, అదే తప్పును, అదే విధంగా వెంటనే రెండవసారి చేస్తారని (చెయ్యగలుగుతారని) అనుకోలేము కదా!.

• ప్రదర్శిత నామము (Display Name)

మీ బ్లాగ్ పాఠకులకు ప్రదర్శించబడే, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదాలతో సృష్ఠించబడ్డ మీ పేరు. మీ సొంత పేరు, ముద్దుపేరు, కలంపేరు ఏదయినా వాడవచ్చు. ఈ పేరు మీ గురించి బ్లాగ్ పుటలలో చెప్పబడే చోటల్లా కనపడుతుంది. [మీ ప్రొఫైల్ (వ్యక్తిగత సమాచారము) లో, మీ పోస్టింగ్‌లలో మొదలగు చోట్ల]. ఇది కూడూ తదుపరి మీకెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మార్చుకోవచ్చు.

• షరతులు ఒప్పుకోవడం (Accepting Terms)

మీరు బ్లాగర్.కామ్ యొక్క ఉచిత సేవలను వినియోగించుకోవడానికై, వారి షరతులను అంగీకరిస్తున్నట్లుగా తెలియచేయడానికి వెబ్‌ పత్రంలో "I accept the Terms of Service" గుర్తు ప్రక్కన వున్న ఆమోద గుర్తు పేటికలో ఆమోద గుర్తు పెట్టండి.

వెబ్‌ పత్రం (Web Form)  
 
వెబ్‌ పత్రాలు ఒక వెబ్ పుటలో అదృశ్యంగా వుండే అంశాలు. ఒక వెబ్ పత్రం, సర్వర్‌కు సమాచారం సమర్పించడానికి వుపయోగపడే ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువ వెబ్‌ పత్ర నియంత్రణలను కలిగి వుంటాయి. మనం ఒక వెబ్ పత్రంలో (webforms) సాధారణంగా చూసే నియంత్రణలు (controls)
  • అక్షర పేటిక (text box),
  • అక్షర ప్రదేశము (text area),
  • ఐచ్ఛిక బొత్తాలు (option buttons),
  • ఆమోద గుర్తు పేటికలు (check boxes),
  • జాబితా పేటిక (list box),
  • క్రిందికి పడే జాబితా పేటిక (drop down list box),
  • గుర్తు (label),
  • సమర్పణ బొత్తము (submit button), మొదలగునవి.

మనం నింపిన సమాచారాన్ని సమర్పించడానికి క్లిక్ చేసే (వినియోగించే) ఆదేశ బొత్తం (command button) లేక వెబ్ లంకె (web link) లాంటివి కూడా వెబ్ పత్రంలో భాగాలే.

గూగుల్ ఖాతా కోసం దరఖాస్తు చేస్తూ మీరు నింపే వెబ్ పత్రంలో మీరు నాలుగు రకముల నియంత్రణలు చూడవచ్చు. కొన్ని అక్షర పేటికలు, గుర్తులు, ఒక ఆమోద గుర్తు పేటిక, మరియు సమర్పణ లంకె (continue అనే అక్షరాలు కలిగినది). సాంకేతికముగా గుర్తులు కూడా వెబ్ పత్రంలో భాగాలే అయినప్పటికి, వాటికి యితర నియంత్రణలను గుర్తించేటట్లు చెయ్యడానికి వినియోగపడటం తప్ప వేరే విధి లేదు.

• వెబ్ పత్రం (Form) లో వున్న నియంత్రణల (Controls) మధ్య సంచారం

ఇక్కడ మీరు సంచారం అంటే కర్సర్ కదలడం అని భావించాలి. వెబ్ పత్రంలో ఉన్న ఏ నియంత్రణ వద్దకయినా మౌస్‌‌​ను ఉపయోగించి కదలాలంటే, కేవలం ఆ నియంత్రణ మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. [ఉదా: అక్షర పేటిక వద్దకు కదలాలంటే, అక్షరపేటిక మధ్య/లోపల క్లిక్ చేయండి].

కుంచిక ఫలకం మీద TAB గుర్తు కలిగి వున్న కుంచికను ఉపయోగించి కూడా నియంత్రణల మధ్య సంచరించవచ్చు.

TAB కుంచికను అనేక సార్లు వరుసగా నొక్కుతూ గమనించండి. కర్సర్ వెబ్ పత్రంలో ఉన్న నియంత్రణల మధ్య ఒక నిర్ధిష్ఠ క్రమంలో కదులుతూ కనపడుతుంది. Shift కుంచిక నొక్కి పెట్టివుంచి TAB కుంచికను అనేక సార్లు వరుసగా నొక్కుతూ గమనించండి. కేవలం TAB కుంచిక నొక్కినప్పుడు కదిలిన క్రమానికి ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకమైన క్రమంలో కర్సర్ కదలడం గమనించవచ్చు.

Z-సూచి (Z-Index)

ఒక వెబ్‌ పత్రంలో వున్న ప్రతి నియంత్రణకు Z- సూచి అనే పేరుతో ఒక విలువ కేటాయించబడి వుంటుంది. ఒక వెబ్‌ పత్రంలో వున్న నియంత్రణలకు కేటాయించబడిన Z- సూచి విలువ విలక్షణమైన ఒక పూర్ణసంఖ్య (Integer). మీరు TAB కుంచికను నొక్కితే కర్సర్ ఎటు కదలాలి అనే విషయాన్ని ఈ Z- సూచి నిర్ధారిస్తుంది. మీరు TAB కుంచికను నొక్కినప్పుడు కర్సర్ ప్రస్తుతం ఉన్న నియంత్రణ యొక్క Z- సూచి సంఖ్య కంటే తదుపరి పెద్ద Z- సూచి సంఖ్య వున్న నియంత్రణకి వెళుతుంది. అదే మీరు Shift + TAB కుంచిక నొక్కినపుడు ముందరి చిన్న Z- సూచి సంఖ్య వున్న నియంత్రణకు వెళుతుంది.

ఆమోదగుర్తు పేటిక (Check box)

ఆమోద గుర్తు పేటిక, చతురస్రాకారంలొ వున చిన్న పేటిక. పైనుదహరించిన పత్రంలో, ప్రక్కన కొంత సమాచారము కలిగి వున్న చిన్న చతురస్ర పేటికే ఆమోద గుర్తు పేటిక (check box). ఇది కూడా సర్వర్‌కు సమాచారం సమర్పించడానికి వుపయోగపడే నియంత్రణే. ఈ నియంత్రణను వుపయోగించి సర్వర్‌కు సమర్పించబడే సమాచారం, అవును/కాదు అనే రెండే రూపాలను సంతరించుకుంటుంది. పేటికలో ఆమోదగుర్తు వుంటే అవును అని (చెకింగ్ అంటారు) లేకుంటే కాదు (క్లియర్డ్ అంటారు) అని అర్ధం.

మౌస్‌​ను వుపయోగించి, ఆమోద గుర్తు లేని పేటికలో, ఆమోదగుర్తు పెట్టడానికి పేటిక మీద క్లిక్ చేయండి. వున్న గుర్తును తీసివేయడానికి మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి.

కుంచిక ఫలకం (key board) వుపయోగించి ఆమోదగుర్తు పెట్టడానికి/తీసివేయడానికి, ముందు ఆమోదగుర్తు పేటిక ఎంచుకోబడి వున్నట్లు నిర్ధారించుకోండి. [పేటిక ఎంచుకోబడి వున్నప్పుడు దాని చుట్టూ చుక్కల అంచు/సరిహద్దు కనపడుతుంది]. పేటిక ఎంచుకోబడి వుండటమే కర్సర్ పేటిక వద్ద వుండటానికి సూచిక. [TAB కుంచిక వుపయోగించి వెబ్‌ పత్ర నియంత్రణల మధ్య సంచరించవచ్చు(పేటిక వద్దకు కర్సర్‌ను తీసుకెళ్ళవచ్చు)].

ఆమోదగుర్తు పేటిక ఎంచుకోబడివున్నప్పుడు, ఆమోద గుర్తు లేని పేటికలో, ఎడం కమ్మిని (space bar) నొక్కి ఆమోదగుర్తు పెట్టవచ్చు, మళ్ళీ అదే కుంచిక వుపయోగించి గుర్తు తీసివేయవచ్చు.

పుట అంశాలు »  

అక్షర పేటిక : సంచారము, అక్షర పాఠం : ఎంపిక, సవరణ  
 

• అక్షరపేటిక (Text box)

ఒకే ఒక్క వరుస కలిగి, అక్షరపాఠం నింపడానికి అవకాశం వున్న పేటికను అక్షర పేటిక అంటారు. దీనిలో మనం ఒక వరుస/పంక్తి అక్షరపాఠాన్ని మాత్రమే నింపగలుగుతాము.

• గుర్తు (Label)

పేటికలకు ప్రక్కన (సాధారణంగా ఎడమ ప్రక్కన) వున్న మాటలను గుర్తులు అంటాము. ఇవి ఆ పేటికలలో నింపదగ్గ సమాచారము ఏమిటి అనేది తెలియ చేస్తాయి. గుర్తులు (Labels) వెబ్‌ పత్రంలో వున్న వివిధ నియంత్రణల గురించి తెలియచేయడానికి మాత్రమే పనికి వస్తాయి. వీటికి యింతకు మించి వేరే విధి లేదు.

అక్షర పేటికలోని అక్షరపాఠం మధ్య సంచారం, ఎంచుకోవడం, సవరించడం

» మౌస్ సహాయంతో

• సంచారానికి ఐచ్ఛికలు

అక్షర పేటికలో ఎక్కడికయినా కర్సర్ వెళ్ళడానికి మోస్‌​తో ఆ ప్రదేశము మీద/వద్ద క్లిక్ చేయండి.

• ఎంపికకు ఐచ్ఛికలు

ఒక పదాన్ని ఎంచుకోవడానికి, మౌస్‌ సూచికతో చూపుతూ (ఆ పదం వైపు) మౌస్‌​తో నిడివి లేకుండా రెండు సార్లు క్లిక్ చేయండి (డబుల్ క్లిక్).

అక్షరపేటికలోని మొత్తం (వరుస/పంక్తి) పాఠాన్ని ఎంచుకోవడానికి నిడివి లేకుండా మూడు సార్లు క్లిక్ చేయండి (ట్రిపుల్ క్లిక్).

• సవరణకు ఐచ్ఛికలు

» కుంచిక ఫలకం సహాయంతో

పై విధులు కుంచిక ఫలకం వుపయోగించి కూడా సాధించవచ్చు. కర్సర్ అక్షర పేటికలో వున్నప్పుడు, అక్షర పాఠం మధ్య సంచరించడానికి, పాఠాన్ని ఎంచుకోవడానికి, సవరించడానికి మీరు ఈ క్రింది ఐచ్ఛికలను వినియోగించవచ్చు.

• సంచారానికి ఐచ్ఛికలు

ప్రస్తుత కర్సర్ స్ధానము నుండి కుంచికలు
• తరువాతి అక్షరము మొదలుకు
• ముందు అక్షరము చివరకు
• తరువాతి పదము మొదలుకు Ctrl +
• ముందు పదము మొదలుకు Ctrl +
• అక్షరపేటిక (వరుస/పంక్తి) మొదలుకు Home (మొదలు)
• అక్షరపేటిక (వరుస/పంక్తి) చివరకు End ( చివర)

• ఎంపికకు ఐచ్ఛికలు

ఎంపిక ప్రస్తుత కర్సర్ స్ధానం నుండికుంచికలు
• తరువాతి అక్షరము మొదలు వరకైతే Shift +
• ముందు అక్షరము చివరకైతే Shift +
• తరువాతి పదము మొదలువరకైతే Shift + Ctrl +
• ముందు పదము మొదలువరకైతే Shift + Ctrl +
• అక్షరపేటిక (వరుస/పంక్తి) మొదలు వరకైతే Shift + Home (మొదలు)
• అక్షరపేటిక (వరుస/పంక్తి) చివరి వరకైతే Shift + End ( చివర)

• సవరణకు ఐచ్ఛికలు

ఈ పనికికుంచికలు
• ఎంచుకోబడ్డ పాఠం నకలు విండోస్ క్లిప్ బోర్డ్ మీదకు చేర్చడానికిCtrl + C
• ఎంచుకోబడ్డ పాఠం కత్తిరించి విండోస్ క్లిప్ బోర్డ్ మీదకు చేర్చడానికిCtrl + X
• విండోస్ క్లిప్ బోర్డ్ మీది అక్షర పాఠాన్ని కర్సర్ స్ధానం వద్ద అతికించడానికి     Ctrl + V
• కర్సర్‌కు కుడివైపున వున్న అక్షరాన్ని తొలగించడానికి Delete
• కర్సర్‌కు ఎడమ వైపు వున్న అక్షరాన్ని తొలగించడానికి() Back space

ప్రదర్శిత నామాన్ని తదుపరి మార్చుకోవడం  
 
మీ ప్రదర్శిత నామమును మీ వ్యక్తిగత సమాచారము కలిగి వుండే పుటలనుండి తదుపరి ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు. ప్రదర్శిత నామము మీ వినియోగ ఖాతాలో సృష్టించబడ్డ అన్ని బ్లాగ్‌​లకు వర్తిస్తుంది. ఒకే వినియోగ ఖాతాతో సృష్టించిన బ్లాగ్‌​లకు వేరు వేరుగా దీనిని ఎంచుకోవడం కుదరదు.

మీ బ్లాగ్ పుట ప్రదర్శించబడి వున్నప్పుడు మీరు మీ గూగుల్ ఖాతాలోకి లాగిన్ అయి వుంటే, మీరు ఈ నిర్దేశికలను మార్చుకోవడానికి బ్లాగ్ పుటలో లంకెలుగా పనిచేసే ప్రతిమలు (icons) వుంటాయి. ఈ లంకె వుపయోగించి మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని మార్చుకునే అమరికలు వున్న పుటను తెరవవచ్చు.

చేసిన మార్పులను భధ్రపరచడం (save) ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు.

నిర్ధారణ  
 
మీరు బ్లాగర్ వినియోగ ఖాతా కొరకు సమాచారము నింపిన వెబ్‌ పత్రాన్ని సమర్పించినప్పుడు, ఆ సమాచారము సక్రమంగా వున్నట్లయితే, బ్లాగర్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఒక కొత్త బ్లాగ్ సృష్టించుకోవడానికి సంబంధించిన వెబ్‌ పుటను పంపుతుంది.

ఈ పుట రావడము, మీరు సమర్పించిన సమాచారముతో మీ ఖాతా సృష్టించబడింది అనడానికి నిర్ధారణ.

ఈ స్ధితిలో మీరు మీ మొదటి బ్లాగ్ సృష్టించకుండా బ్లాగర్ పుటలను మూసివేయడం, మీరు కేవలం వినియోగఖాతా సృష్టించుకోవడం అవుతుంది. మీ మొదటి బ్లాగ్ సృష్టించబడనట్లే. తదుపరి ఎప్పుడయినా మీరు మీ గూగుల్ ఖాతాతో బ్లాగర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి బ్లాగ్‌ను సృష్టించుకోవాల్సి వుంటుంది.

అనువాదం :: నేర్పు జట్టు ఈ పుటకు ఆంగ్ల మూలం ... తరువాతి పుట ౪ (4)

పుట అంశాలు »  
Bookmark and Share

© All rights reserved.

♣ Site optimized for ♣ Internet Explorer 7 ♣ Firefox 2.0 and above